STARANE 250 EC (50ml)

Skladem (ks): 
0
Cena bez DPH103,31 Kč
DPH21,69 Kč
Cena s DPH125,00 Kč
Popis: 

Prodej v ČR ukončen - náhrada např. přípravek BOFIX (100ml) nebo nový STARANE FORTE

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k postemergentnímu hubení odolných dvouděložných plevelů v obilovinách bez podsevu, kukuřici, máku, kmínu, cibuli, semenářských porostech mrkve, petržele, zelí a pažitky, v travách na semeno, loukách a pastvinách, okrasných trávnících, travnatých hřištích, tulipánech, narcisech, jádrovinách a peckovinách.

Výrobce: 
Návod k použití: 

Starane 250 EC je postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu pro ředění vodou k postemergentnímu hubení odolných dvouděložných plevelů v obilovinách bez podsevu, kukuřici, máku, kmínu, cibuli, semenářských porostech cibule, mrkve, petržele, zelí a pažitky, v travách na semeno, loukách a pastvinách, okrasných a účelových trávnících, travnatých hřištích, tulipánech, narcisech, jádrovinách.
Účinná látka: fluroxypyr 250 g/l (36,8%)
Další označení přípravku z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí Sp1
Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. /Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody. / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest.
Přípravek je toxický pro ryby.
Přípravek je vysoce toxický pro řasy.
Přípravek je škodlivý pro živočichy sloužící za potravu rybám.
Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu k použití a správné aplikaci přijatelné pro volně žijící zvěř, ptactvo, včely, necílové členovce, půdní mikroorganismy, půdní makroorganismy a necílové rostliny.

Doporučení pro aplikaci:
V obilovinách bez podsevu se Starane 250 EC používá v postemergentních aplikacích buď samostatně, nebo v tank-mix směsích s dalšími přípravky, případně kapalným hnojivem typu DAM 390, vždy podle návodu na jejich použití. Optimální aplikační termín je od vytvoření 4. listu obiloviny do začátku sloupkování. V kukuřici se Starane 250 EC používá především k hubení durmanu obecného, svlačce rolního a svízele přítuly. Pro kukuřici je bezpečná aplikace v růstové fázi od 2. do 5. listu, při pozdějších aplikacích je vhodné využít podlistovou meziřádkovou aplikační techniku. V případě výskytu pcháče osetu je možno doplnit ošetření použitím přípravku Lontrel 300 v dávkách uvedených v návodu na použití přípravku. Osivářské linie jsou ke Starane 250 EC citlivější. V máku se Starane 250 EC aplikuje v růstové fázi 5 - 6 listů. Po jeho aplikaci může dojít k přechodnému rozklesnutí listů máku, které však neovlivní výnos. V kmínu je možno aplikovat v roce zásevu od fáze 6 listů, při použití dělených dávek 2 x 0,3 l/ha od fáze 4 listů kmínu. Aplikovat lze pouze v roce zásevu kmínu kořenného. Heřmánkovce by neměly být větší než 6 pravých listů. V travách na semeno a okrasných trávnících a účelových trávnících je možno v případě potřeby použití přípravku Starane 250 EC doplnit ošetřením přípravkem Lontrel 300. Tato směs je dobře snášena i nejcitlivějšími travnímu druhy. U nově založených porostů ošetřujeme od 4. listů trav. V následujících letech aplikujeme na jaře při výšce trav 10-15 cm. V cibuli aplikujeme od 2-3 listů cibule. Po dešti lze aplikovat až po vytvoření voskové vrstvičky na listech cibule. V pažitce aplikujeme od 1. pravého listu pažitky (BBCH 11). V mrkvi aplikujeme ve fázi 1-3 pravých listů. V petrželi při výšce porostu nad 20 cm. V zelí aplikujeme od 5 pravých listů zelí. Přípravek Starane 250 EC nepoužívat po dešti a nebo při vysokých teplotách (nad 25 oC). V jádrovinách se aplikuje jak v travnatých pásech, tak při udržování černého úhoru pod stromy. Kromě plevelů likviduje Starane 250 EC též podnožové výmladky u jabloní, které jsou v době aplikace v bylinné fázi, a to bez nebezpečí poškození jabloní. Na loukách a pastvinách aplikujeme na jaře při výšce porostu 15-20 cm. V tulipánech aplikujeme před květem a po odkvětu. V narcisech aplikujeme po odkvětu narcisů. Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin. Postřikovou kapalinou nesmí být zasaženy sousední porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty). Za vysokých teplot (nad 23 °C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne.

Působení přípravku:
Herbicid Starane 250 EC proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky za 2 a více hodin po aplikaci již nesníží účinek přípravku na plevele.

Spektrum účinnosti:
Starane 250 EC se vyznačuje výbornou účinností na svízel přítulu, který hubí ve všech růstových fázích. Velmi dobře hubí i ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, smetanku lékařskou, výdrol slunečnice, pohanku svlačcovitou a další rdesnovité plevele, konopici napuchlou, hluchavky, kopřivu dvoudomou, kopřivu žahavku, šťovíky, pomněnku rolní, penízek rolní, kokošku pastuší tobolku, úhorník mnohodílný, lilek černý, durman obecný, jitrocel kopinatý, svlačec rolní, ostružiník ježiník a další plevele. Směsi s 2,4 D hubí též lebedu rozkladitou, merlíky, ředkev ohnici a pcháč oset. Starane 250 EC nepůsobí na trávovité plevele, rozrazily, violku rolní, mák vlčí a některé další druhy. Dvouděložné plevele, které jsou ve spektru účinnosti Starane 250 EC, jsou nejcitlivější ve fázi 2 - 4 listů. Svízel přítula je huben ve všech růstových fázích, optimální je aplikovat ve fázi 2 - 8 přeslenů. Heřmánkovec přímořský je citlivý ve fázi malé listové růžice. Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Rozsah povoleného použití: 1) Plodina, OL Poznámka Dávka na 1 ha Plevele oblast použití (dny)
cibule jádroviny kmín kořenný kukuřice setá kukuřice setá svízel přítula a další odolné dvouděložné plevele svízel přítula, ostružiník ježiník,svlačec rolní, opletník plotní,šťovík, pampeliška lékařská, plevele dvouděložné svízel přítula, plevele dvouděložné svízel přítula, opletka obecná, ptačinec žabinec, durman obecný, konopice, plevele dvouděložné svlačec rolní, ostružiník, kopřiva dvoudomá kopřiva žahavka, šťovík 4-5 ml / 2-4 l vody /100 m2 15 ml / 2-4 l vody /100 m

Příprava postřikové kapaliny:
Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou. Po promíchání se nádrž doplní vodou, případně se před doplněním přidají odměřená množství dalších přípravků a obsah nádrže se před doplněním opětovně promíchá, nebo se použije předmíchávacího zařízení, je-li jím postřikovač vybaven. Při přípravě směsí je zakázáno míchat koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně.

Návod k použití ke stažení: 

Komentáře

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Obrázek
Soubory musí být menší než 3 MB.
Povolené typy souborů: png gif jpg jpeg.
Obrázek musí být menší než 1024x1024 pixelů.