Delan 700 WDG (2x5g)

Zahrada a hobby: 
Skladem (ks): 
0
Cena bez DPH32,23 Kč
DPH6,77 Kč
Cena s DPH39,00 Kč
Popis: 

Již se nevyrábí
Delan 700 WDG je vysoce účinný mnohostranně použitelný fungicid zabraňující klíčení hub. Podmínkou vysokého stupně účinnosti je vytvoření postřikového filmu na listech a také pravidelné ošetřování v 8-10 (14) denních intervalech v závislosti na průběhu počasí a infekčním tlaku.
Při ošetření jádrovin proti strupovitosti (Venturia inaequalis) vykazuje i eradikativní účinek při aplikaci do 48 hodin po vzniku infekce.
Delan 700 WDG je doporučený k použití v systémech integrované ochrany rostlin, protože představuje jen malé riziko pro dravého roztoče Typhlodromus pyri.

Výrobce: 
Návod k použití: 

Mísitelnost
Přípravek Delan 700 WDG je kompatibilní s běžně používanými fungicidy a insekticidy. Kombinace s tekutými přípravky se však nedoporučuje. Rizikové je i následné ošetřování Delanem 700 WDG po aplikaci tekutých přípravků na ochranu rostlin s obsahem oleje i naopak. Směsi s práškovou sírou mohou být použity za tzv. bezpečného počasí (nikoliv za teplého slunečného počasí) a na kultury, které nejsou na síru citlivé.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky.

Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty navzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání.
Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochranných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.
Doporučení k aplikaci
Třešně, višně
0,7 kg Delan 700 WGD na hektar Proti monilióze peckovin (Monilinia laxa) se ošetřuje podle místních podmínek převážně na začátku kvetení, v plném květu, při opadu květních lístků a 3 týdny před sběrem. Proti skvrnitosti listů (Blumeriella jaapii) se aplikují 2–3 postřiky, první postřik ve fázi plného květu a další ve 14 denních intervalech. V případě silné infekce 1–2 postřiky po sběru plodů.

Broskvoně
100 g Delan 700 WGD na 100 l vody resp. 0,1% koncentrace Proti kadeřavosti broskvoní (Taphrina deformans) se ošetřuje na jaře na začátku nalévání pupenů. Pozdnější aplikace mohou snížit fungicidní účinek. U náchylných odrůd může být dávka zvýšena až na 0,15 % (150 g přípravku na 100 l vody). Pokud dojde v důsledku chladného počasí ke zpoždění vývoje choroby, ošetření by se mělo opakovat za 10–14 dnů. Účinek lze zvýšit kombinací s přípravkem na bázi olejového insekticidu, ale takové ošetření je možno provést jen v období mezi dormancí a pukáním pupenů. Během vegetačního období Delan 700 WDG nelze mísit s olejem nebo aplikovat přímo před či po ošetření s preparáty na bázi olejů.

Jádroviny
Jabloně 0,7 kg Delan 700 WGD na hektar V jabloních se proti strupovitosti jabloní (Venturia inaequalis) provádí první ošetření během raných růstových fází jabloně. V kombinacích lze dávku snížit na 0,35–0,5 kg/ha. Protože Delan 700 WDG je kontaktní fungicid především pro preventivní ošetření, musí být aplikován v pravidelných 5–7 denních intervalech (v závislosti na průběhu počasí). Přípravek účinkuje též na "letní choroby" jako např. hořká hniloba jablek (Gloeosporium spp.), černá hniloba (Physalospora obtusa), skvrnitost listů (Mycosphaerella pomi), monilióza (Monilinia spp.), rovněž na letní spóry rakoviny (Nectria spp.), přičemž dávka je stejná - 0,7 kg Delan 700 WDG na hektar. Hrušně 50–75 g Delan 700 WDG na 100 l vody resp. 0,05–0,075% koncentrace S ošetřováním proti strupovitosti hrušní (Venturia pirina) se začíná při rašení pupenů a opakuje v intervalu 5–7 dní, dokud nepomine nebezpečí primární infekce. Při pozdějších ošetřeních stačí dávka 0,05 % (50 g přípravku na 100 l vody). Okrasné rostliny 0,7–1 kg Delan 700 WDG na hektar resp. 0,07–0,1% koncentrace Ošetření proti pravým plísním, rzím a skvrnitostem listů se provádí preventivně, nejpozději při prvních příznacích choroby postřikem či rosením. Během vegetace jsou možná nejvýše tři ošetření, interval mezi aplikacemi je 7–14 dnů. Je možno ošetřovat okrasné rostliny na otevřených plochách i ve sklenících či fóliovnících. Druhová a odrůdová citlivost není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na malém vzorku rostlin v daných podmínkách. Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).

Příprava postřikové kapaliny
Odměřené množství vsypeme do nádrže postřikovače zčásti naplněné vodou a za stálého míchání doplníme nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při přípravě směsí je zakázáno mísit koncentráty, přípravky se vpravují do nádrže odděleně. Kapalinu je třeba neustále udržovat v pohybu mícháním. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat. Delan 700 WDG může být aplikovaný v nízkém objemu postřikové kapaliny. V těchto případech je potřeba zvýšit aplik. koncentraci v relaci ke sníženému objemu vody.

Návod k použití ke stažení: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Obrázek
Soubory musí být menší než 3 MB.
Povolené typy souborů: png gif jpg jpeg.
Obrázek musí být menší než 1024x1024 pixelů.
Obnovení Opište znaky, které vidíte na obrázku. Opište prosím písmena z obrázku, pokud jsou nečitelná můžete vygenerovat jiná pomocí šipky do kruhu, vlevo od písmen. Nerozlišují se velká a malá písmena. Jde o ochranu proti spamu.  Switch to audio verification.