Bofix (1l)

Skladem (ks): 
3
Cena bez DPH1 710,74 Kč
DPH359,26 Kč
Cena s DPH2 070,00 Kč
Popis: 

Přípravek Bofix je postřikový herbicid ve formě emulze typu olej ve vodě pro ředění vodou k hubení odolných dvouděložných plevelů v trávnících.
Působení přípravku:
Přípravek Bofix proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek
přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně
účinek přípravku na plevele.

Plevele citlivé:
svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá,
hluchavky, kopřiva žahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda
rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá,
svlačec rolní, šťovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset

Výrobce: 
Návod k použití: 

Působení přípravku:
Přípravek Bofix proniká do rostlin přes listy, účinná látka je rychle translokována do vzrostných vrcholů a kořenů. Účinek přípravku na plevele je patrný již za několik hodin po aplikaci. Dešťové srážky 2 hodiny po aplikaci neovlivní negativně účinek přípravku na plevele.

Spektrum herbicidní účinnosti:
Plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, heřmánkovec přímořský, rmeny, starček obecný, opletka obecná, konopice napuchlá, hluchavky, kopřiva žahavka, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, ohnice rolní, zemědým lékařský, lilek černý, lebeda rozkladitá, merlíky, pomněnka rolní, jitrocel kopinatý, pampeliška lékařská, sedmikráska chudobka, kopřiva dvoudomá, svlačec rolní, šťovíky, ostružiník ježiník, plevelné jeteloviny, pcháč oset

Návod na použití:
Dvouděložné plevele, které jsou ve spektru účinnosti Bofixu, jsou nejcitlivější ve fázi 2 - 4 listů, svízel přítula ve fázi 1 - 4 (i více) přeslenů. Pcháč oset by měl v době aplikace vytvářet přízemní listové růžice, případně může být ve fázi prodlužovacího růstu lodyhy.
Škodlivý organismus, jiný účel použití plevele dvouděložné jednoleté a vytrvalé OL = 28 dní (pro zkrmování na zeleno) Plodina, oblast použití trávníky
Dávkování, mísitelnost 40 ml/ 100 m2 2,5-4 l vody/ 100 m2
OL 28

Růstová fáze plodiny v době ošetření:
Od BBCH 14, tj. 4 listy, 2-14 dní před sečením trávníku - delší časový úsek je nutné dodržet při hubení vytrvalých plevelů
Růstové fáze plevelů:
BBCH 12-14, tj. 2-4 pravé listy
svízel přítula BBCH 11-14, tj. 1 až 4 přesleny rozvinuty
pcháč oset BBCH 30-31, tj. listová růžice až 10 % konečné velikosti
Maximální počet aplikací:
1x za vegetační sezónu
Dávka vody: 2,5-4 l/ 100 m2
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.
Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech. Neaplikujte přípravek do 2 dnů po sečení trávníku!
Druhové a odrůdové složení všech typů trávníku z hlediska možné fytotoxicity přípravku konzultujte s držitelem registrace.
V případě, že trávník obsahuje jako požadovanou složku dvouděložné rostliny, je nutná konzultace rizika fytotoxicity s držitelem registrace.
Pěstování následných plodin bez omezení.
Pozor na úlet postřikové kapaliny při provádění ošetření v blízkosti pěstovaných dvouděložných rostlin.
Postřikem nesmí být zasaženy sousední porosty. Mimořádně citlivými jsou réva vinná a chmel. V blízkosti vinic a chmelnic ošetřovat jen za vhodných podmínek (bezvětří, nižší teploty).
Za vysokých teplot (nad 25°C) mohou být citlivé plodiny poškozeny i výpary přípravku.
K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek stále po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku BOFIX.
Z důvodu možného rizika fytotoxicity neaplikovat při vysokých teplotách (nad 25°C) a vysokém slunečním svitu!

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Ucpané trysky postřikovače se nesmí profukovat ústy. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 min. během jednoho dne. Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. Nevpouštějte domací zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10 – 14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat. Pravidelná práce s přípravkem je nevhodná pro alergické osoby, protože obsahuje senzibilizující látku.

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě aplikační kapaliny a při aplikaci:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná. Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje: brýle nebo obličejový štít. Ochrana těla: celkový ochranný oděv a nepromokavý plášť s kapucí (např. turistická pláštěnka), popř. (míchání / ředění přípravku) plastová zástěra nebo zástěra z pogumovaného textilu. Dodatečná ochrana hlavy: není nutná. Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holinky (s ohledem na práci v zemědělském terénu nebo zahrádkářském terénu). Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte. Osoby alergické by s přípravkem neměly pracovat.

Příprava aplikační kapaliny
:
Odměřené množství přípravku se vleje do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Po promíchání se nádrž doplní vodou, případně se před doplněním přidají odměřená množství dalších přípravků a obsah nádrže se před doplněním opětovně promíchá. Při přípravě směsí je zakázáno míchat koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně.

Čištění aplikačního zařízení:
Po vyprázdnění aplikačního zařízení jej vypláchněte čistou vodou (čtvrtinou objemu nádrže zařízení), případně s přídavkem čisticího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čisticího prostředku se řiďte návodem k jeho použití.

Návod k použití ke stažení: 

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Obrázek
Soubory musí být menší než 3 MB.
Povolené typy souborů: png gif jpg jpeg.
Obrázek musí být menší než 1024x1024 pixelů.