CYTROL DUST (150g)

Zahrada a hobby: 
Skladem (ks): 
9
Cena bez DPH67,77 Kč
DPH14,23 Kč
Cena s DPH82,00 Kč
Související zboží: 
Popis: 

Cytrol dust je práškový insekticid, pro domácí i profesionální použití, kterým můžete hubit obtížný hmyz jako např. skladištní škůdce (Červotoč spížní, Pisivky, Potemník moučný, Potemník ničivý, Potemník skladištní), Švábi, šváb americký, rus..., Moli, Blechy, Rybenky, Klíšťata, Svinky a stinky a další.

Škůdce můžete pomocí Cytrolu Dust hubit v domácnosti, veřejných i stravovacích budovách, sklepích, technických a jiných objektech...

Nesmí se použít v prostorech, kde jsou uskladněny potraviny, krmivo, nebo, kde se manipuluje s jídlem, ani tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s dětmi, či domácími zvířaty.

Cytrol Dust působí dotykově i požerově, někteří škůdci jej zanášení na sobě do kolonie, čímž dochází k jeho aktivnímu šíření.

Výrobce: 
Návod k použití: 

Učinná látka: cypermethrin (5 g v 1 kg přípravku)
(Nebezpečná komponenta -CAS 52315-07-8)
CYTROL DUST je širokospektrý insekticidni popraš s dlouhodobým účinkem na inertních površích jako je zdivo, beton, dřevo, kůra apod. vyznačující se nízkou
toxicitou vůči teplokrevným živočichům. Působí kontaktně a požerově a je účinný i proti skrytě žijícím škůdcům. Přípravek hubí všechna vývojová stadia létajícího
a lezoucího hmyzu (kromě roztočů) a skladištních škůdců. Přípravek lze použít v domácnostech, skládkách, veřejných a stravovacích budovách, sklepních prostorách,
technických a skladovacích prostorách, k ochraně muzejních preparátů a sbírek aj.
R36/38 Dráždí oči a kůži.
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R51/53 Toxický pro vodní organizmy, muže vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí!
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí!
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
520/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.
524/25 Zamezte styku s kůžía očima!
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
536/3 7/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo oblicejový štít.
57/47 Uchovávejte obal těsně uzavřeny při teplotě nepřesahující 40°C
S49 Uchovávejte pouze v původním obalu.

Návod na použití:
Popraš se aplikuje přímo z plastové lahve/foukačky tak, že odejmeme červenou průhlednou krytku směrem nahoru (netočíme!), odklopíme pásku černého uzávěru se závitem, který musí zůstat na lahví. Zmáčknutím lahve začne vycházet popraš ven z otvoru v uzávěru.
Dávkování: 1-2 g / m2 - lezoucí hmyz (mravenec, šváb, škvor, rus aj.):
Rovnoměrně poprášíme místa výskytu (praskliny, škvíry, podlahy apod.) a jejich přístupové cesty do vnitřních prostor obydlí.
Létající hmyz (vosa, moucha, masařka, mol, komár aj.):
Popraš aplikujeme v místech největšího výskytu (např. skládky, okolí popelnic) a všude tam, kde hmyz usedá. Dávku lze zvýšit na 2-6 g/m3.

Vyvarujte se nadýchání popraše.
Nepoužívejte v místech, kde dochází k sílnějšímu víření prachu.
Popraš je vhodný do míst výskytu hmyzu, kde nelze použít postřik.
Nepoužívejte v prostorách, de jsou uskladněny potraviny a krmiva a kde se manipuluje s potravinami, krmivy a jídlem.
Chraňte děti a domácí zvñata před kontaktem s přípravkem.
Nepoužívejte na zvířata.

Návod k použití ke stažení: 

Komentáře

Dobrý den, můžu dát na koberec, když mám doma kočku? A jak dlouho mám popras nechat na koberci? Dekuji

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Obrázek
Soubory musí být menší než 3 MB.
Povolené typy souborů: png gif jpg jpeg.
Obrázek musí být menší než 1024x1024 pixelů.