KP - zahradní jezírko (50g)

BIO: 
ANO
Zahrada a hobby: 
Skladem (ks): 
36
Cena bez DPH86,78 Kč
DPH18,22 Kč
Cena s DPH105,00 Kč
Škůdci: 
Popis: 

Kouzlo přírody - Harmonie zahradního jezírka
Přípravek k biologickému odstranění zelených kokálních řas v zahradních jezírkách. Pročišťuje a rozjasňuje vodu, omezuje zelené řasy a likviduje jedovaté Iátky jako jsou amoniak a nitríty, opalovací krémy, apod.
Přípravek obsahuje směs vybraných přírodních mikroorganismů. Výkonné bakterie stabilizují kyslíkový režim a živinový systém zahradního jezírka. Bakterie svojí aktivitou odčerpají většinu organických látek, a tím znemožní jejich využití řasami. To postupně vede k „vyhladovění" zelených řas a omezeníjejich výskytu vjezírku. Bakterie rovněž odstraňujíjedovatý amoniak a dusitany. Výsledkem je čistá voda bez organického znečištění a s omezeným výskytem zelených řas.

Výrobce: 
Návod k použití: 

HARMONIE zahradního jezírka
Přípravek obsahuje pouze bakteriální kultury, nikoliv enzymy, které by poškozovaly vodní rostliny a přispivaly tak k dalšímu uvolňování organických živin. Přípravekje rovněž zcela bezpečný pro drobné vodní živočichy a ryby.
Přípravek používejte tehdy, kdyžje rovnováha samočištění vašeho zahradníhojezírka narušena náhlou změnou.
Dlouhodobé pravidelné dávkování zahradnímu jezírku a organísmům v něm nevadí, ale ani nepomáhá. Nástup účinku může být pozorovatelný až po několika týdnech (zpravidla 2 - 3 týdny) po aplikaci.

Použití a dávkování: První dávka po výrazném zásahu: 100 g/ 10 m3, další dávky: 50 g/ 10 m3. Příslušnou dávku přípravku nasypeme do cca 1 litru vody, kterou nabereme vjezírku, důkladně promícháme. Necháme přibližně hodinu aktivovat. Takto připravený roztok nalijeme do dalších cca 5 litrů vody nabrané zjezírka, opět důkladně promícháme a rovnoměrně rozlijeme do jezírka. Snažíme se obsáhnoutjak mělké příbřežní zóny, tak i hlubší vodu ve středu jezírka.
Je vhodné sledovat hodnotu pH vody vjezírku, ideální rozmezí pro aplikaci bakteriálního přípravku je 5 - 10. Teplotní rozmezí účinnosti je 5 - 25 °C.

Důležitá upozorněni: Při aplikaci bakteriálního přípravku nepoužívejte současně dezinfekční prostředky či jiné přípravky na bázi chloru. Při dávkování a míchání přípravku nepoužívejte kovové nádoby a předměty. Před aplikací a následně po aplikaci přípravku doporučujeme alespoň na 2 dny vypnout UV lampu.
Bezpečnostní opatření a likvidace odpadů: Při aplikaci přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte ochranné rukavice a brýle, zabraňte nadměrné prašnosti. Po použití si pečlivě umyjte ruce vodou a mýdlem. Nespotřebované zbytky přípravku a prázdné nevyčištěné obaly odevzdejte do sběru nebezpečného odpadu. Prázdné a dokonale
vyčištěné obaly lze likvidovat ve sběru komunálního odpadu.
První pomoc: Při zasažení očí vyplachujte proudem čisté pitné vody po dobu alespoň 15 minut. Při styku s kůží
omyjte postižené místo dostatečným množstvím čisté vody s mýdlem. Při požití vypijte nejméně 0,5 l pitné vody,
nevyvolávejte zvracení. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích, vyhledejte lékařskou pomoc.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Obrázek
Soubory musí být menší než 3 MB.
Povolené typy souborů: png gif jpg jpeg.
Obrázek musí být menší než 1024x1024 pixelů.